8. jul, 2013

08-07-2013 Nieuwe Spelregels Veldvoetbal per 1 juli

De 127ste Algemene vergadering van  van de IFAB (International Football Association Board) heeft weer enkele spelregelwijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op regel 11 (buitenspel) en zijn per 1 juli 2013 van kracht.

Verwijzend naar pagina 60 van het boek Spelregels Veldvoetbal (voor spelregels zie hyperlinks bij de tab Spelregels - Spelregels Veldvoetbal op deze site) luidt de nieuwe tekst vanaf de 2e bullit:

  • “Ingrijpen in het spel” betekent het spelen of raken van de bal, die door een medespeler is gespeeld of geraakt; 
  • “Een tegenstander in diens spel beïnvloeden” betekent voorkomen, dat een tegenstander de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de tegenstander te blokkeren of een tegenstander aan te vallen in strijd om de bal  
  • “Voordeel trekken uit de buitenspelpositie” betekent het spelen van de bal:

 I) die terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, de doelpaal, doellat of een tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevond 

 II) die terugkomt van, van richting wordt veranderd door, of naar hem gespeeld wordt door, een tegenstander die een bewuste redding maakt, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevond.

 Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een  tegenstander die de bal bewust speelt (behalve bij het maken van een redding), wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt.