13. sep, 2013

Een succesvolle informatiebijeenkomst

Niet zo zeer het aantal spelregelwijzigingen (want dat zijn er niet zo veel), maar meer het gewijzigd handelen rond de tijdstraffen in de B-categorie, de visuele controle van spelerspassen en de controle van de trainerslicenties waren de aanleiding voor de COVS Weert e.o. om op dinsdag 10 september een informatieavond te organiseren voor leiders, clubscheidsrechters en anderszins geïnteresseerden van de aangesloten voetbalverenigingen in de buurt.
Een mooie gelegenheid voor de COVS Weert e.o. om een tegenprestatie te leveren voor het lidmaatschap van deze verenigingen.

Maar liefst 26 personen van 9 verenigingen en 9 eigen leden gaven door hun aanwezigheid te kennen graag nader geïnformeerd te willen worden.

De agenda, samengesteld en gepresenteerd door de twee KNVB docenten arbitrage uit ons midden, Wim en Bert, zag er als volgt uit:

  • De tijdstraf
  • Controle spelerspassen
  • Controle trainers/coach-licentie
  • Spelregelwijzigingen seizoen 2013/2014 

De verenigingen RKESV en RKSVO hebben zelfs zo veel geïnteresseerden in voornoemde onderwerpen dat op hun accommodatie op woensdag 11 en donderdag 12 september deze presentaties werden herhaald.

Op korte termijn zal ook bij de Eindse-Boys een tweetal van dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd. 

Gezien de vele positieve reacties mogen alle bijeenkomsten een succes worden genoemd.