30. sep, 2013

De "R" in de maand; we gaan dus weer kaarten

Beste leden,
Het najaar breekt aan en dus gaan we weer kaarten.
We starten op maandag 14 oktober.
De overige data die je moet noteren zijn: 28 oktober, 11 november en 2 december.
Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur.
Mochten er wijzigingen komen, dan worden deze tijdig doorgegeven.

De ontspanningscommissie.