16. okt, 2013

Oproep aan alle actieve scheidsrechters

Beste leden,

Wim Mulder, de man die alle wedstrijden op onze site zet, verzoekt alle scheidsrechters om de laatste aanstellingen (ongeacht hoe laat dan ook) even per e-mail aan hem door te geven zodat hij de laatste mutaties op onze site kan vermelden. Een en ander heeft betrekking op de zogenaamde na-aanstellingen.

Bij voorbaat dank.