6. jan, 2014

Huldiging Jubilaris Peter Ekers

Tijdens een gezellige Nieuwjaarsreceptie werd op 3 januari jl. aandacht besteed aan een tweetal jubilarissen; Peter Ekers is 40 jaar en Abdallah (Appie) Benazzi  is 15 jaar lid van onze vereniging.

Helaas was Appie verhinderd en zal er op een later tijdstip aandacht worden besteed aan zijn jubileum.

Jubilaris Peter Ekers werd in een tweetal toespraken door zowel voorzitter Frans alsmede door Mia Triepels (voorzitter COVS Zuid2) geroemd en bedankt voor zijn vele verdiensten voor zowel de COVS Weert e.o. als voor de COVS Zuid2.