8. jan, 2014

Onze voorzitter aan het woord

Beste Leden,

 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen die niet op de nieuwjaarsreceptie aanwezig was namens het bestuur het allerbeste voor het nieuwe jaar en vooral veel gezondheid toewensen.

 

Graag wil ik jullie ook speciaal uitnodigen voor alle activiteiten die onze vereniging in 2014 gaat organiseren en hoop dat jullie zoveel mogelijk hieraan zullen deelnemen.

Vooral de trainingen op dinsdagavond kan ik aanbevelen. Ze zijn bijzonder leuk van opzet en geschikt voor iedere scheidsrechter; zelfs als je niet meer actief scheidsrechter bent is het sportief en gezond hieraan deel te nemen.

Op de eerste training van dit jaar waren 12 personen aanwezig. Natuurlijk is dit nog te weinig; zeker als je ziet hoeveel tijd en energie Theo en Harrie (onze gediplomeerde trainers) in de voorbereiding en uitvoering steken.  Super gewoon !!

 

Ook zou ik op deze dinsdagavond graag weer het bekende kaartclubje of zelfs meerdere kaartclubjes welkom willen heten. Of leden die gewoon wat willen ouwe hoeren over voetbal e.d..

Meerdere keren per maand schenk Bert Verstappen na de training aandacht aan de spelregels, heel ongedwongen maar zeer leerzaam. Kortom alle reden om op de dinsdagavond ons home te bezoeken.

 

DE KOFFIE STAAT KLAAR !!!!!!

 

Tot slot een tweetal mededelingen:

  • Op 18 februari zal om 20.30 uur de jaarvergadering plaatsvinden. Noteer  deze datum al vast in je agenda. Ik hoop dat ik dan iedereen welkom kan heten.
  • De training van de volgende week, 14 januari, zal i.v.m. een bestuursvergadering een kwartier eerder beginnen. Dus aanvang om 19.15 uur.

 

Frans Sijben