11. jan, 2014

Er gaat weer gekaart worden!!

Beste leden,

 

In dit nieuwe jaar gaan we weer kaarten.

We starten op maandag 10 februari.

De overige data zijn: 24 februari , 10 maart en 24 maart.

Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur.

 

Mochten er wijzigingen komen dan worden deze tijdig doorgegeven. Door de ontspanningscommissie.