27. jan, 2014

Namens de KNVB wordt de oorkonde overhandigd