14. mrt, 2014

Conditie- en spelregeltoets COVS Horst-Venray

 Weet (jij?) waar je staat!

Omdat de verplichte conditietest niet meer bestaat, bieden wij, de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray, de mogelijkheid om bij onze vereniging een conditietest af te leggen. Wij vinden het belangrijk om onze leden en ook andere scheidsrechters twee maal per jaar in de gelegenheid te stellen om zelf te kijken waar ze staan met hun conditie, volgens tevoren vastgestelde normen.
De datums zijn de eerste donderdag van april en de eerste donderdag van september. Op deze donderdagavonden worden al de spelregeltoetsen gehouden, meetellend voor het clubspelregelkampioenschap. Dubbele punten zullen gelden voor deelname aan onze spelregeltoetsen op de twee avonden dat wij de conditietest organiseren.
De conditietest wordt gehouden in de vorm van een Shuttle Run Test en/of een Cooper Test.
De te lopen normen voor deze testen in de vorm van respectievelijk trappen en meters zijn vastgelegd in apart document. De vorm van beide conditietesten achten wij bij iedereen bekend. Wie hiermee niet bekend is, kan daarover vragen stellen bij de COVS Horst-Venray.

De volgende datum voor deze conditietest is donderdag 3 april 2014, bij ons clublokaal “Trefhove”, Wittebrugweg 7 te Horst. De Shuttle Run Test begint om 19.30 uur, met de Coopertest wordt aangevangen om 20.30 uur.

Deelname aan deze conditietest staat open voor de leden van onze vereniging, leden van onze zusterverenigingen, scheidsrechters die niet lid zijn van de COVS, verenigingsscheidsrechters, en overige KNVB-officials. Men mag zelf kiezen aan welke test men wil deelnemen, de echte fanaten mogen ook beide conditietesten afleggen.
Iedere deelnemer mag uiteraard ook meedoen aan de aansluitende spelregeltoets veldvoetbal en/of zaalvoetbal. De spelregeltoetsen kunnen worden gemaakt vanaf 19.00 tot 21.30 uur. Rond 21.30 uur zullen de antwoorden gegeven worden met een duidelijke uitleg.
Opgave voor de conditietesten is alleen mogelijk middels een inschrijfformulier.
Dit formulier moet minimaal 5 dagen vóór het afleggen van de test worden ingediend.
Alleen schriftelijke inschrijvingen c.q. via e-mail worden geaccepteerd.
Inschrijvingen, gedaan na 5 dagen vóór het afleggen van de test, worden niet meer geaccepteerd Inschrijven voor de conditietest alleen bij het bestuur: per e-mail horst-venray@covs.nl. 

Om het geheel nog aantrekkelijker te maken, zal onder de geslaagde deelnemers aan de conditietest van donderdag 3 april 2014 na afloop een aardig prijsje worden verloot. Tevens zal op 3 april na afloop ook nog een prijs worden verloot, en wel onder de deelnemers aan de spelregeltoets.Net zoals bij de verloting van de Hans Worst onder de deelnemers van de spelregeltoets, geldt dat deze trainingspakken alleen verloot onder de nog aanwezige deelnemers.
Hopende op uw deelname op 3 april, verblijven wij met vriendelijke groet.

Namens SCHEIDSRECHTERSVERENIGING HORST-VENRAY