2. mei, 2014

COVS Zuid 2 voetbaltoernooi gaat niet door

Rectificatie:
Abusievelijk werd eerder op deze site vermeld dat het bestuur van  de COVS Zuid 2 heeft besloten om het toernooi af te gelasten; dit is niet juist. Dit besluit is genomen door de organiserende vereniging COVS Horst-Venray. Onderstaand treft u de juiste tekst aan.

 

 

Na overleg met de commissie Sport & Ontspanning van de COVS Horst-Venray en het bestuur van COVS Horst-Venray op 1 mei, heeft het bestuur van de COVS Horst-Venray helaas moeten besluiten om het veldvoetbaltoernooi District Zuid II af te gelasten. Zoals tijdens het groepsoverleg District Zuid II van 16 april jl. al naar voren kwam, is het gezien de vele (nacompetitie) wedstrijden lastig om een geschikte datum te vinden voor dit toernooi.

 

Tot op heden zijn er te weinig aanmeldingen om hier een succesvol toernooi van te maken. De organisatie en wat er allemaal bij komt kijken is intensief en kostbaar voor de enkele mini-teams die zich aangemeld hebben.

Tijdens het groepsoverleg werd vermeld dat het de laatste jaren in deze periode erg lastig is om voldoende deelnemers te krijgen. Gezien het niet door gaan van het veldvoetbaltoernooi dit jaar, adviseert de COVS Horst-Venray hier een agendapunt van te maken voor het volgende groepsoverleg.

Wordt dus vervolgd.