31. jul, 2014

De trainingen starten weer

Beide trainers, Theo en Harrie, staan weer te popelen ons duchtig te laten kennismaken met hun “afbeultechnieken”.
Traditiegetrouw beginnen we op de 1e woensdag van augustus. Dus niet op de reguliere dinsdag; dit in verband met de vele oefen- en bekerwedstrijden die gespeeld worden op de dinsdagavonden in de maand augustus.

 

Vanaf de eerste dinsdag in september wordt weer op de dinsdagavond getraind.

Resumerend:
We starten op woensdag 6 augustus a.s. om 19.30 uur op onze eigen accommodatie.
Vanaf dinsdag op 2 september wordt weer op de disndagavond getraind.

Regelmatig zal na ’n trainingsavond onze spelregelkennis worden getoetst door een onzer docenten. E.e.a. op vrijwillige basis. 

We zien elkaar op een van de trainingsavonden onder het motto "Hoe meer zielen, hoe meer vreugde".