1. sep, 2014

Kaarten

Beste leden, denksport(st)ers, brainstormers, 

De ontspanningscommissie laat weten dat er in het najaar weer gekaart zal gaan worden. Bij voldoende animo gaan we Kruisjassen, Rikken, Toepen en Jokeren.

De ontspanningscommissie zorgt voor leuke (dag-)prijzen en op het einde van de reeks kaartavonden krijgen de eindoverwinnaars ook ’n leuke prijs (voorwaarde is wel alle 4 avonden aanwezig zijn geweest !).

We starten op maandag 13 oktober. De overige data om te noteren zijn: 27 oktober, 10 november en 1 december.
Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur 

Dus noteer de voornoemde data in je agenda!!