9. sep, 2014

Vrijwillige conditietest bij de COVS Horst-Venray

Weet (jij?) waar je staat!

Omdat de verplichte conditietest niet meer bestaat, bieden wij, de COVS Horst-Venray, de mogelijkheid om bij onze vereniging een conditietest af te leggen. Wij vinden het belangrijk om onze leden en ook andere scheidsrechters twee maal per jaar in de gelegenheid te stellen om zelf te kijken waar ze staan met hun conditie, volgens tevoren vastgestelde normen.

De datum is dit najaar als gevolg van de nieuwe invulling van de trainingsavonden gewijzigd. De conditietest en spelregeltoets wordt gehouden op de eerste MAANDAG VAN OKTOBER (6 Oktober). Op deze maandagavond wordt ook de spelregeltoets gehouden meetellend voor het clubspelregelkampioenschap. Dubbele punten gelden voor deelname aan onze spelregeltoetsen op de avonden dat wij de conditietest organiseren.

De conditietest wordt gehouden in de vorm van een Shuttle Run Test en/of een Cooper Test.

De te lopen normen voor deze testen in de vorm van respectievelijk trappen en meters zijn vastgelegd. De vorm van beide conditietesten achten wij bij iedereen bekend. Wie hiermee niet bekend is, kan daarover vragen stellen bij ondergetekende.

De volgende datum voor deze conditietest is dinsdag 6 oktober 2014, bij ons clublokaal “Trefhove”, Wittebrugweg 7 te Horst. De Shuttle Run Test begint om 19.30 uur, met de Coopertest wordt aangevangen om 20.30 uur.

Deelname aan deze conditietest staat open voor de leden van onze vereniging, leden van onze zusterverenigingen, scheidsrechters die niet lid zijn van de COVS, verenigingsscheidsrechters, en overige KNVB-officials. Men mag zelf kiezen aan welke test men wil deelnemen, de echte fanaten mogen natuurlijk ook beide conditietesten afleggen.

Iedere deelnemer mag uiteraard ook meedoen aan de aansluitende spelregeltoets veldvoetbal en/of zaalvoetbal. De spelregeltoetsen kunnen worden gemaakt vanaf 20.00 tot 21.30 uur. Rond 22.00 uur zullen de antwoorden gegeven worden met een duidelijke uitleg.

Opgave voor de conditietesten is alleen mogelijk middels het inschrijfformulier.

Dit formulier moet minimaal 5 dagen vóór het afleggen van de test worden ingediend.

Alleen schriftelijke inschrijvingen c.q. via e-mail worden geaccepteerd.

Inschrijvingen, gedaan na 5 dagen vóór het afleggen van de test, worden niet meer geaccepteerd !!!

Om het geheel nog aantrekkelijker te maken, zal onder de geslaagde deelnemers aan de conditietest van maandag 6 oktober 2014 na afloop een aardig prijsje worden verloot. Tevens zal op 6 oktober na afloop ook nog een prijs worden verloot, en wel onder de deelnemers aan de spelregeltoets.

Net zoals bij de verloting van de Hans Worst onder de deelnemers van de spelregeltoets, geldt dat deze prijzen alleen verloot worden onder de nog aanwezige deelnemers.

Inschrijven voor de conditietest alleen bij het bestuur, per e-mail horst-venray@covs.nl of Postbus 6070, 5960 AB Horst.

Hopende op uw deelname op 6 oktober, verblijven wij met vriendelijke groet.

Namens

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING

HORST-VENRAY,

Het Bestuur.