23. okt, 2014

Even in herinnering roepen

Beste collega’s,

Even in herinnering roepen:  

De 2e kaartavond vindt plaats op maandag 27 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur.

 

VERDER NIET VERGETEN:
Je in te schrijven c.q. op te geven – voor wie het nog niet gedaan heeft- voor deelname/ bezoek  “avondje Edje Janssen”  (BV- sr) op woensdagavond 19 november as.