4. dec, 2014

Willem Snellen en Geer Vossen zijn de winnaars

Na vier kaartavonden zijn Willem Snellen (Kruisjassen) en Geer Vossen (Rikken) de winnaars.
Een welgemeend woord van dank voor de ontspanningscommissie is zeker op zijn plaats. De volgende vier kaartavonden worden in het voorjaar van 2015 gehouden.