3. jan, 2015

Het bestuur deelt mede

Beste Leden,

 

Allereerst maken wij als bestuur natuurlijk graag van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal een sportief en vooral gezond 2015 te wensen.

We hopen dat jullie massaal onze Nieuwjaarinstuif op 3 januari (aanvang 19.00 uur) zullen bezoeken en ons als bestuur op die manier in de gelegenheid stellen om jullie persoonlijk de beste wensen voor 2015 over te brengen.

Tijdens deze instuif zal tevens een aantal leden dat 15, 25, 40 en zelfs 50 jaar lid van onze vereniging zijn in het zonnetje worden gezet.

Tot slot willen we niet onvermeld laten dat we, onder dankzegging voor het hoofd sponsorschap van AlarmPoint,  per 1 januari een nieuwe hoofdsponsor, MultiWeigh, mogen begroeten. Voor alle duidelijkheid dient vermeld te worden dat AlarmPoint onze vereniging een warm hart blijft toedragen in de vorm van sub-sponsor.

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van de COVS Weert e.o.