24. apr, 2015

Voorzitter Frans ontvangt Koninklijke onderscheiding

“Het heeft de Koning behaagd… “ is ’n uitspraak die vandaag door veel burgemeesters en/of wethouders werd gebezigd.

Zo ook in Weert:

Het heeft de Koning behaagd de voorzitter van onze vereniging, Frans Sijben, een Koninklijke onderscheiding toe te kennen.

 

Vanaf vandaag is onze Frans lid in de orde van Oranje Nassau.

Vanmorgen kreeg hij in het Munttheater in Weert de versierselen, behorend tot deze decoratie, opgespeld door de burgemeester van Weert, de heer Jos Heijmans.

                                   

Wij feliciteren Frans van harte met deze welverdiende mijlpaal hopen dat hij deze onderscheiding nog lang in goede gezondheid mag dragen.

 

Op zondagmiddag 26 april (a.s. zondag) wordt alle gedecoreerden in de foyer van het Munttheater ’n receptie aangeboden.

Zij die Frans willen feliciteren zijn hiertoe van harte uitgenodigd vanaf 16.00 uur.

Vooraf zal er vanaf 13.30 uur een Oranjeconcert in het Munttheater plaatsvinden, welke wordt verzorgd door de Stedelijke Harmonie Sint Antonius. Dit concert wordt aangeboden aan alle in Weert wonende gedecoreerden, dragers van een Penning van Verdiensten en aan alle Ereburgers.

Zie onderstaand de foto van Frans met onderscheiding en een video met de toespraak van Frans, aansluitend aan zijn decoratie.