Nieuws 2018-2019

5. mei, 2019

AlarmPoint Fairplay Trofee 11e tussenstand

1. apr, 2019

Beste Leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd door onze gastheer, de Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o., om een kijkje te komen nemen tijdens de districtspelregelkampioenschappen.

Kom ons team ’n hart onder de riem te steken.

Ons team bestaat uit:
Gijs Stevens, Stef Bogers en Loek Kuppens.
Reserve is Damyan Duindam.

Coach: Bert Verstappen

“Teammanager”: Wim Geelen

Plaats van handeling: Buurthuis De Klepel; Kerkstraat 8; 5721 GV Asten.

Datum: 5 april

Ontvangst met koffie en gebak vanaf 19.00 uur.

Aanvang wedstrijd 19.30 uur. 

20. feb, 2019

Beste Leden,

De navolgende trainingsdata zijn gewijzigd:

Op carnavalsdinsdag wordt niet getraind; de training is verschoven naar aswoensdag, 6 maart.
Na afloop kunnen we genieten van een (of meerdere) haring (en).

Op dinsdag 19 maart zal er niet worden getraind. We gaan namelijk op donderdag 21 maart samen met onze collega's uit en in Roermond trainen. Aanvang training: 20.00 uur.
Na afloop volgt een gezellig samenzijn, waarbij nog enige aandacht aan spelregels zal worden besteed.

Let op: de jaarvergadering vindt gewoon plaats op dinsdag 19 maart. Dus geen trainen maar wel de jaarvergadering.

8. jan, 2019

Wederom kunnen we terugkijken op een geslaagde Nieuwjaarsinstuif. Vele leden hadden de weg naar ons home weer weten te vinden en het was er gezellig druk. Alle ingrediënten voor een leuke avond waren aanwezig: behalve de eigen leden ook een gezellig aangekleed home, vlaai en koffie en hapjes. Alleen met de champagne wilde het niet vlotten, maar na twee keer een dienblad glazen tegen de vlakte was er tóch nog voor iedereen een glaasje; zelfs hier had de organisatie rekening mee gehouden.

Voorzitter Jacques opende de instuif traditioneel met een minuut stilte voor diegenen die ons in het voorbije jaar 2018 zijn ontvallen. Daarna volgde een korte terugblik op het jaar 2018 en een blik vooruit richting het 75-jarig bestaan van onze vereniging in 2019.

Vervolgens waren onze jubilarissen aan de beurt. Helaas was Nick Unlandt (40 jaar lid) verhinderd. De twee 50-jarige jubilarissen, Ton Dielissen en Frits Broens, waren samen met hun partner wel aanwezig en werden door de voorzitter volledig terecht bedankt voor het vele werk dat ze voor onze vereniging hebben verricht; een geweldige staat van dienst.

Aansluitend decoreerde Tomy Klein Zieverink beide jubilarissen namens VCN / COVS Nederland.

Na alle plichtplegingen bleef het nog lang gezellig.

26. dec, 2018

Beste leden,

Op vrijdagavond, 4 januari, zal onze traditionele nieuwjaarsinstuif worden gehouden in onze accommodatie "De Flierefluiter". 

Aanvang 19.30 uur

Op deze avond zal een drietal leden in het zonnetje worden gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap van onze vereniging.

En uiteraard wordt er getoost op het nieuwe jaar.

 

 Jubilarissen:

Frits Broens, 50 jaar lid.

Ton Dielissen, 50 jaar lid.

Nick Unlandt, 40 jaar lid.