Nieuws 2019 - 2020

27. jun, 2020

Betreft uitnodiging BBQ+ 

Bij dezen worden jullie met zijn allen, inclusief eventuele partner, uitgenodigd voor een BBQ+ op vrijdagavond 17 juli a.s.

Dit gezellig treffen vindt in en rond om onze accommodatie plaats en begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.00 uur.

 

De kosten? Slechts € 10,- per persoon, exclusief de drankjes.

Om te weten hoeveel spijzen en dranken we moeten inslaan is aanmelden noodzakelijk.
Dit kan tot en met 13 juli bij onze voorzitter. 

25. jun, 2020

Beste leden,

Om alvast te noteren: vrijdagavond 17 juli a.s. BBQ-plus in en rondom onze accommodatie voor wie zin en tijd heeft en misschien ook wel durft.

Het wordt weer tijd voor een verantwoord feestje zodat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten bij ’n hapje en een drankje. En misschien ook om alle coronaperikelen te vergeten.

Aanvang 19.00 uur; de accommodatie is om 18.00 uur open.

De kosten? Wij houden het op een tientje per persoon.

Aanmelden: bericht volgt.

16. jun, 2020

We zijn erop geattendeerd dat niet alleen Loek Kuppens gepromoveerd is, maar ook Dennis Clijsen.
Dennis laat weten dat hij betreffende het zaalvoetbal vanuit groep Zaal 02 gepromoveerd / geplaatst is in de groep Zaal 01.

 

Gefeliciteerd met deze promoties!!

10. jun, 2020

De eerste training na het bizarre einde van het seizoen 2019-2020 zit er weer op. 

Allereerst maakte iedereen van de gelegenheid gebruik om Loek Kuppens te feliciteren met zijn promotie van de groep ZOSG naar ZOSF. Daar waar je de neiging hebt om iemand dan een hand te geven, is dat in deze coronatijd uit den boze. 

De toegang van onze accommodatie was door voorzitter Jacques op passende wijze voorzien van “verboden toegang” borden. Het terras was keurig ingericht, alles op 1,5 meter afstand en conform de RIVM-richtlijnen. Er was zelfs gezorgd voor een meetlat van 1,5 meter, speciaal voor diegenen die niet weten hoe ver/lang anderhalve meter is 😊. 

Zoals afgesproken verscheen iedereen in sportkleding; dus niet gezamenlijk omkleden in het kleedlokaal en al helemaal niet douchen na de training. 

Apropos training. Rob had gezorgd voor een lichte, aangepaste training, waarbij ook hier de anderhalve meter afstand zo veel mogelijk geëerbiedigd werd. Dat lukte niet iedereen, in een enthousiaste bui werd dat wel eens vergeten. 

En na deze eerste training bleef het op het terras nog lang gezellig, waarbij de afsprak werd gemaakt om gewoon door te trainen en geen zomerstop toe te passen. Dit wel met de voorwaarde dat iedereen netjes blijft komen.

6. jun, 2020

Eindelijk is het dan zo ver. We kunnen en mogen weer gaan trainen en wel met ingang van a.s. dinsdag, 9 juni. Fijn dat we elkaar weer kunnen zien en spreken; er valt heel wat te vertellen.

Uiteraard eerbiedigen we de RIVM-richtlijnen hieromtrent.
Dit houdt in:

  • We verschijnen in sportkleding
  • We houden minimaal 1,5 meter afstand, zowel voor, tijdens als na de training
  • Er kan en mag na de training niet worden gedoucht
  • Er kan en mag wel gebruik worden gemaakt van de toiletten
  • Me mogen en kunnen na de training (op 1,5 meter afstand van elkaar) op het terras zitten
  • We moeten het gezonde verstand gebruiken en alle regels eerbiedigen

 

Tot dinsdag!!!