8. sep, 2016

André Koumans 25 jaar priester

Het was op 15 juni van dit jaar 25 jaar geleden dat ons lid Pastoor André Koumans tot priester werd gewijd. Bovendien zal André op 5 januari 2017 25 jaar pastoor in Ospel zijn. De parochiecommissie in Ospel wil beide heuglijke gebeurtenissen niet ongemerkt voorbij laten gaan en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om André op 11 september na de Heilige Mis, die om 10.00 uur begint,  te feliciteren. Dit in de vorm van een gezellig samenzijn dat zal plaatsvinden in zaal “Het Peeljuweel”, O.L. Vrouwenstraat 34 in Ospel. Hierbij de oproep om, als je hiertoe in de gelegenheid bent, acte de préséance te geven.