10. dec, 2016

De jaarlijkse nieuwjaarsinstuif

Het bestuur nodigt alle leden, ereleden, leden van verdienste , sponsors en uiteraard ieders partner uit tot het bijwonen van de jaarlijkse, traditionele en gezellige nieuwjaarsinstuif.

Deze wordt gehouden op vrijdag 6 januari 2017   in onze accommodatie "De Flierefluiter", aanvang 19.30 uur.

Op deze avond zullen ‘n drietal leden in het zonnetje worden gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap  bij onze vereniging, namelijk Frans Custers (50 jaar), Frans Sijben (40 jaar) en Jacques Dings (15 jaar).

En uiteraard wordt er geklonken op het nieuwe jaar!!!