19. apr, 2017

Frans Sijben draagt de voorzittershamer over aan Jacques Dings

Voorzitter Frans Sijben droeg gisteravond, tijdens een goed bezochte algemene jaarvergadering, de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter, Jacques Dings.
We wensen Jacques heel veel succes in zijn nieuwe functie!!!

Tevens werd het bestuur uitgebreid met een tweetal nieuwe bestuursleden, namelijk Jan Brouns en Tomy Klein Zieverink. Ook hen wensen we veel succes en hopen dat ook zij een positieve bijdrage gaan leveren aan het wel en wee van onze vereniging.

De bestaande bestuursleden Frans Sijben en Huub Gubbels werden door de vergadering herkozen voor een periode van twee jaar.

Lang verhaal kort: ons bestuur is op volledige oorlogssterkte!!!

Verder had oud-voorzitter Frans nog een verrassing voor een drietal verenigingsiconen in petto: de heren Bert van de Vin, Peter Ekers en secretaris Wim Geelen ontvingen de gouden COVS-speld voor hun vele verdiensten.

Voor foto's: zie het Fotoboek; Jaarvergadering 2017