20. sep, 2015

Oproep trainingsdeelname

Aan alle leden van COVS Weert,

 

Zoals jullie weten wordt er iedere dinsdagavond een speciale scheidsrechters training georganiseerd op het verlicht voetbalveld op ons sportpark.

Dit onder leiding van twee gediplomeerde trainers namelijk Harry Lamericks en/of Theo Nijssen. Het zou erg plezierig zijn voor Harry en Theo als zij meer leden zouden kunnen verwelkomen op de trainingsavond.

Kom of probeer waar mogelijk hieraan gehoor te geven en laat deze heren niet in hun hemd staan. Iedere scheidsrechter kan mede hierdoor zijn conditie nog beter op pijl houden.

Na afloop van de trainingen wordt er iedere week nog aan spelregel bijscholing gedaan. Dit onder leiding van twee KNVB-docenten Bert Verstappen en of Wim Geelen.

 

Kom allen op dinsdagavond naar ons home en doe er je voordeel mee!!!

 

Namens het bestuur,

 

J. Dings