5. aug, 2017

Twee belangrijke zaken om te weten

Beste Leden,

Graag jullie aandacht voor twee totaal verschillende, maar uiterst belangrijke zaken:

Kijk in je agenda of je genoteerd hebt dat a.s. dinsdag, 8 augustus, de eerste training zal gaan plaatsvinden. Na de training zal er aandacht worden besteed aan de nieuwe c.q. gewijzigde spelregels. Het nieuwe spelregelboek 2017-2018 van de KNVB, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is klaar. Voor de link hiernaar verwijzen we naar de tab Spelregels KNVB op deze site (daarna tab veldvoetbal).

Punt twee: De COVS Weert e.o. heeft van de Rabobank goedkeuring ontvangen om deel te nemen aan de actie "Rabobank Samen Sterker". Wat houdt dit in?

Leden van de Rabobank Weerterland en Cranandonck kunnen stemmen op onze vereniging en hiermee een financiële injectie realiseren. De leden van de bank ontvangen vóór de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Let op: alleen leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank en ouder dan 18 jaar? Dan kan hij/zij tot 1 september 2017 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via de Rabo-website www.rabobank.nl/weert.