20. sep, 2017

Er kan weer gekaart worden

Vanwege -te- geringe belangstelling of andere redenen hebben we destijds een punt moeten zetten achter onze jaarlijks terugkerende voor- en najaars kaartavonden op de maandagen.

Dit was een niet te verkroppen besluit voor enkele fanatieke kaartlappen.

Daarom kwamen ze met het voorstel om op de dinsdagavonden tijdens en na de training op informele wijze de (kaart-)draad weer op te pakken.

Dat is gebeurd. We hebben de afgelopen winter en voorjaar op de dinsdagen van de oneven weken weer gekaart. 

We zijn voornemens om de draad ook nu weer op te pakken! Er kan wederom gerikt en gekruisjast worden, maar ook toepen  of een ander kaartspel behoren tot de mogelijkheden. Een en ander is afhankelijk van het de animo en de opkomst. 

Degenen die niet trainen  beginnen om 20.00 uur. De overigen sluiten later aan.
Voor koffie/ thee en enkele snuisterijen wordt gezorgd.

Frequentie:
Kaarten op de dinsdagen van de oneven weken  ( 2x per maand).
Op de even dinsdagen kan er dan aandacht aan spelregels worden besteed.
Uiteraard kan er sowieso op elke dinsdagavond ’n kaartje worden gelegd.
Uiteraard behoort ook darten tot de mogelijkheden. 

Start 1e kaartavond: 10 oktober a.s. (vervolgens om de 14 dagen).