8. jan, 2018

Het bleef nog lang gezellig....

Los van het feit dat we terug kunnen kijken op een geslaagd en een tot in de kleine uurtjes gezellige nieuwjaarsinstuif, mocht voorzitter Jacques maar liefst acht leden een onderscheiding opspelden.

Het betrof drie leden die 15 jaar lid zijn, twee leden die 25 jaar lid zijn en drie leden die maar liefst 50 jaar lid zijn van onze vereniging.

Na een korte bloemlezing door onze voorzitter, betreffende de activiteiten en verdiensten van elke jubilaris, werden de versierselen, behorend bij het betreffende jubileum, opgespeld.

Onze gedecoreerden zijn:  Eric Busseniers (15 jaar lid), Huub Gubbels (15 jaar lid), Harrie Lamerikx (15 jaar lid), Huub Bosch (25 jaar lid), Pastoor André Koumans (25 jaar lid), Henk Kneepkens (50 jaar lid), Thieu Moonen (50 jaar lid) en Ton Timmermans (50 jaar lid).

Alle gedecoreerden, van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog lang en in goede gezondheid lid zullen blijven van onze mooie vereniging.

 

Voor foto’s: zie het fotoalbum

Voor de video: zie hierboven