2. apr, 2018

In Memoriam Sjel Wijen

Middels een bericht van zijn  familie hebben we vernomen dat ons lid, maar vooral onze sportvriend, Sjel Wijen eerste Paasdag op 69 jarige leeftijd is overleden.

We zullen a.s. zaterdag, 7 april, afscheid gaan nemen van een markante man. Sjel, die bijna 44 jaar lid van onze vereniging was, heeft vele verdiensten. Hij was niet alleen vele jaren een bekende scheidstrechter die heinde en verre bekendheid genoot, maar ook een echte verenigingsman.

Alles wat met de CV- en warmwaterinstallatie in ons home te maken had was zijn territorium. De nodige installatie- en reparatiewerkzaamheden werden vakkundig en tegen gunstige condities door hem uitgevoerd.

Ook na zijn actieve scheidsrechterscarrière bleef Sjel elke dinsdag de weg naar ons home vinden.  

Opvallend dat hij zich tijdens deze avonden, genietend van zijn glaasje zoete witte wijn, vaak mengde in het gezelschap van niet alleen zijn leeftijdgenoten, maar ook minstens zo vaak aan te treffen was in het gezelschap van de jongere scheidsrechters. Sjel kon het goed vinden met jong én oud.

Ook als er tijdens deze avonden een “rondje spelregels” de revue passeerde, was Sjel van de partij.

We wisten dat het afscheid er aan zat te komen, maar nu dat moment daadwerkelijk is aangebroken valt dat zwaar……………….. heel erg zwaar. We gaan a.s. zaterdag  om 16.30 uur afscheid nemen van “eine hieële sjoeëne mins”.

We wensen de familie heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies en hopen dat ze het overlijden van Sjel op termijn een plaatsje in hun leven kunnen geven.