23. apr, 2018

Geslaagde spelregelkampioenschappen

Tijdens de op vrijdag 20 april door onze eigen vereniging georganiseerde spelregelkampioenschappen wist ons spelregelteam , bestaande uit Loek Kuppens, Stef Bogers en Gijs Stevens, beslag te leggen op een verdienstelijke vijfde plaats. Dit alles onder de bezielende leiding van hun coach, Jan Geurts, die zelf de publieksprijs in de wacht sleepte.

Na de opening werd een minuut stilte in acht genomen. De COVS Oss-Uden heeft recent afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid van hun spelregelteam, Toon van der Doelen, terwijl wij als organiserende vereniging recent afscheid hebben genomen van een trouwe supporter van ons spelregelteam, Sjel Wijen.

Tot slot maken we graag van de gelegenheid gebruik om iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van dit evenement  hartelijk te danken voor zijn of haar inzet.

Ook danken we gastheer RKSVO voor het ter beschikking stellen van haar prachtige accommodatie.