Nieuws 2021 - 2022

1. sep, 2021

Afgelopen maandag, 30 augustus, organiseerde de KNVB een Webinar Spelregelwijzigingen 2021-2022. Dit webimar kun je middels navolgende link terugkijken, hetgeen zeer wordt aanbevolen. Het webinar duurt ongeveer één uur.

- WebinarGeek

 

1. sep, 2021

De al diverse keren uitgestelde jaarvergadering (algemene ledenvergadering)  zal worden gehouden op dinsdag 12 oktober, aansluitend aan de training, om circa 20.45 uur.

De uitnodiging, de agenda en het in een eerder stadium verstuurde Jaarverslag en de notulen van de laatst gehouden jaarvergadering zal de secretaris ons tijdig doen toekomen.

Een van de te bespreken punten zal een update van onze statuten (inclusief huishoudelijk reglement) zijn. In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zal e.e.a. dienen te passeren bij de notaris.  De huidige statuten en huishoudelijk reglement zijn gedateerd, niet meer van deze tijd en voldoen niet meer aan de gestelde eisen.

23. aug, 2021

Het amateurvoetbal bij de senioren en de oudste jeugdcategorieën in de categorie A sluiten aan bij de regelgeving van het betaald voetbal. De vijf wissels mogen in het amateurvoetbal gebruikt worden in de competities en in de beker. Afgelopen seizoen was dit slechts alleen mogelijk in de beker. 

Voor meer info, klik op onderstaande link:

Vijf wissels toegestaan in het betaald voetbal en amateurvoetbal seizoen 2021/’22 | KNVB

23. aug, 2021

Beste leden,

De geplande jaarvergadering op 14 september a.s. gaat niet door op deze datum.
Het Landelijk Coronabeleid, met name de anderhalve meter regel, laat dit helaas nog niet toe.

Binnen niet al te lange termijn  kondigt de regering nieuwe versoepelingen (?) aan.
Mocht de anderhalve meter vanaf 20 september a.s. niet meer van toepassing zijn, dan zal het bestuur een nieuwe datum plannen en alle leden hierover tijdig informeren.

2. aug, 2021

Beste leden,

Na een van de merkwaardigste zomerstops ooit is het zover; we kunnen weer gaan trainen en achteraf, op gepaste afstand, een drankje nuttigen.

Zoals gebruikelijk start onze training voor het aanstaande seizoen weer op de 1e dinsdag van de maand augustus: dinsdag 3 augustus.

We nodigen allen uit om de in vakantie- en coronatijd opgelopen extra (kilo)grammen aan te gaan pakken. Onze trainers weten daar wel raad mee. 

Dinsdag 3 augustus, aanvang 19.30 uur; kantine open om 18.30 uur.
Gastheer Jacques zal zorgen voor een welkom met koffie en thee. 

Iedereen wordt gevraagd om de geldende Corona-maatregelen tijdens en met name ook na de training in acht te nemen. Denk aan jullie eigen gezondheid maar ook aan die van anderen. Het zou jammer zijn dat je de eerste beker- en/of competitiewedstrijden zou moeten missen.