5. okt, 2022

Wim Geelen KNVB Lid van Verdienste

Op 4 oktober jongstleden werd de ALV rond 21.00 uur onderbroken om Jan Heijnen, KNVB ambassadeur, in de gelegenheid te stellen onze secretaris, Wim Geelen, te benoemen tot KNVB Lid van Verdienste en hem de waarderingsspeld in goud op te spelden en de bijbehorende oorkonde te overhandigen.
Zoals we gewend zijn van Jan had hij zich uitstekend voorbereid en somde hij de enorme waslijst aan verdiensten en functies die Wim achter zijn naam heeft staan op, aangevuld met enkele leuke anekdotes. Compliment en dank Jan!!!
Wim, namens de rest van het bestuur, de overige ereleden, de leden van verdienste, de aspirant-leden en de "gewone" leden: Van Harte Gefeliciteerd.