Nieuws 2022 - 2023

27. jul, 2022

De navolgende leden zijn op basis van hun prestaties in het seizoen 2021-2022 gepromoveerd:

Kevin Puts: van het TTBV naar de Masterclass BV
Brett van Ool: van groep ZOSH naar ZOSG
Brett van Ool: van groep ASR-D naar ASR-C
Henk Heuts: van groep ZAJC naar ZAJB

Namens bestuur en leden Van Harte Gefelicteerd en veel succes in de nieuwe groep.

23. jul, 2022

Enkele weken na het ontvangen van de speld en oorkonde, verbonden aan zijn 50-jarig lidmaatschap , nemen we kennis van het overlijden van ons erelid Jac Camp.

Zijn echtgenote Mia laat ons weten dat Jac op 18 juli thuis in Altweertheide op 73-jarige leeftijd rustig is ingeslapen.

Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht om dit zware verlies te dragen en op termijn een plaats in hun leven te geven.

 

7. jul, 2022

Onlangs hebben onze voorzitter en secretaris een bezoek gebracht aan ons lid Jac Camp.

Jac was op 1 mei 2021 maar liefst 50 jaar lid van onze vereniging. In verband met corona is hier eerst een jaar na dato aandacht aan besteed en heeft Jac de bekende speld en oorkonde thuis in Altweertheide, in het bijzijn van echtgenote Mia, in ontvangst mogen nemen.

De verdiensten van Jac zijn legio: bestuurslid van 1 september 1973  tot 20 februari 1989, penningmeester van 1 september 1974 tot 20 februari 1989, lid van de Stichting Phanfluit (voorheen HSV Phantoms en COVS Weert e.o.) van 1 maart 1983 tot 1 maart 1986 en Penningmeester van de Stichting Phanfluit van 1 maart 1986 tot 1 maart 1989.

Namens bestuur een leden: Van Harte Gefeliciteerd met dit jubileum en hartelijk dank voor alle verdiensten voor onze vereniging.