Nieuws 2023-2024 


WE WANT YOU, WE NEED YOU

Het gezelligste festival van Weert en omstreken staat weer voor de deur! In het weekend van 12 tot en met 14 juli zal Bospop weer plaatsvinden.


Wil jij een handje helpen?

Dan kun jij je opgeven om te vrijwilligen op Bospop!

Vrijwilligen via de Scheidsrechtersvereniging doe je in een gezellige groep waarbij de camping mede onder je hoede valt. Tijdens diensten van 8 uur ben jij mede verantwoordelijk voor het schoonmaken van douches en toiletten, ben jij het aanspreekpunt als campingsteward en ontvang jij de gasten met een glimlach bij de ingang van de camping.


Voor een gedraaide dienst van 8 uur ontvang jij een dagticket, 10 consumptiebonnen, een eetbon en een Bospop t-shirt. Draai je een nachtdienst? Dan heb je zelfs recht op 2 dag tickets! Naast al deze persoonlijke extra’s steun je natuurlijk ook onze vereniging met je vrijwilligersdiensten.


Vanaf 18 jaar kun jij je opgeven om een dienst mee te draaien. Er zijn nog een aantal diensten waaruit je kan kiezen:
   * Zaterdagochtend van 7:00 tot 15:00
   * Zaterdagnacht van 23:00 tot 7:00
   * Zondagochtend van 7:00 tot 15:00
   * Zondagmiddag van 15:00 tot 23:00
   * Zondagnacht van 23:00 tot 7:00
Ook niet-leden zijn van harte welkom om bij ons te vrijwilligen.


Kunnen wij op jou rekenen en wil je de scheidsrechtersvereniging steunen? Geef je dan op door een mail te sturen naar j.v.heugten@bospop.nl
Wij hopen er met jou weer een swingend Bospop van te maken. 

FAMILIE EN VRIENDEN TREFFEN

De ontspanningscommissie van onze vereniging nodigt de leden, partners, familieleden, introducees uit om deel te nemen aan onze traditionele fietstocht met een aansluitende BBQ.

Deze gebeurtenis gaat plaats vinden op zondag 7 juli a.s.

 

De kantine is open vanaf 12.00 uur. Ruimschoots op tijd om vooraf nog van een kop koffie, thee of anderszins te genieten voordat de stalen rossen worden beklommen.


De eerste groep vertrekt om 13.00 uur Na een ongeveer 3 uren durende fietstocht, onderbroken door ’n ijstraktatie van de vereniging, wacht ons om ca 17.00 uur een aangeklede BBQ.

Aan de vegetariërs en geheelonthouders onder ons wordt ook gedacht (wel even melden bij opgave).

Om te weten hoeveel deelnemers de organisatie mag begroeten is opgave van deelname noodzakelijk.
De eigen bijdrage is slechts € 20,- per persoon, all-in (overmaken per bank heeft de voorkeur).
Voor kinderen tot en met 12 jaar is deelname gratis.

Opgave graag vóór dinsdag 25 juni a.s. via weert@covs.nl

Afsluiting seizoen 2023 - 2024


Op dinsdagavond 11 juni a.s. wordt dit seizoen voor het laatst getraind en staat de afsluiting van dit seizoen gepland.

Wij gaan deze avond het seizoen 2023-2024 gezellig afsluiten met een eenvoudige BBQ voor alle leden.

 

Aanvang 20.30 uur, aansluitend aan de laatste training.

 

Om te weten:

 • Gratis deelname.
 • Consumpties aan de ledenprijs (dinsdagavondtarief).

 

Opgeven: graag vóór 5 juni a.s. via weert@covs.nl

 

Om alvast te noteren in jouw agenda:

Fietstocht en BBQ op zondag 7 juli 2024.

Nadere bijzonderheden volgen.
Mart koninklijk onderscheiden

Op 26 april is ons (bestuurs)lid Mart Ramaekers voor zijn vele verdiensten voor het verenigingsleven in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder door de burgemeester vereerd met de Koninklijke Onderscheiding "Lid in de orde van Oranje-Nassau".

Een greep uit zijn verdiensten:

 • 1992 – heden Lid en verenigingsscheidsrechter Voetbalvereniging FC Oda
 • 1995 – heden Lid raad van elf VV de Brökwagters
 • 1997 – heden Vrijwilliger Bospop
 • 2000 – heden Lid, bestuurslid, penningmeester, beheerder accommodatie verenigingsgebouw “de Flierefluiter” Scheidsrechtersvereniging Weert & omstreken

 

Ons in ruime mate vertegenwoordigd bestuur was getuige van het opspelden van de bij deze onderscheiding behorende versierselen.

 

Zij die Mart en zijn familieleden willen feliciteren met deze onderscheiding kunnen op Koningsdag terecht op het Gemeentehuis in Weert, waar alle gedecoreerden met hun partners een Oranje-receptie wordt aangeboden. Deze receptie begint om 15.00 uur. Ingang via hoofdingang.


 

Mart en Anny, van harte gefeliciteerd!!!
Damyan en Brett geslaagd voor de SO2


Op 17 april hebben onze leden Damyan en Brett hun SO2-diploma behaald.
Zij ontvingen het diploma uit handen van KNVB-docenten
Stan Teuben en Bert Verstappen.


Wat houdt een SO2-cursus in?
Je volgt 4 bijeenkomsten waarin vele onderwerpen aan de orde komen en waarbij het de bedoeling is dat je vooral van elkaars ervaringen leert.
Daarnaast dienen gedurende het seizoen de diverse thuisopdrachten vervuld te worden zoals:
= Het opstellen van een zelfscan: op welke 3 gebieden wil ik me als scheidsrechter verbeteren (3 ontwikkelpunten).

= Het invullen van 6 zelfreflecties: van 6 wedstrijden maak je een verslag waarbij je o.a. kritisch kijkt naar de vorderingen inzake de 3 ontwikkelpunten.

= Het inleveren van 2 coachrapporten. Elke SO2-cursist heeft een coach die minimaal 2 keer komt kijken en rapporteert welke de vorderingen inzake de 3 ontwikkelpunten zijn. Deze worden uitgebreid besproken.
De coach van Damyan was Koos Aben en de coach van Brett was Piet Hanen.
= Het begeleiden van een SO3-cursist; dus het begeleiden van een beginnend KNVB-scheidsrechter in opleiding.

= Report of Journey: elke cursist presenteert tijdens de laatste, afsluitende, bijeenkomst voor de gehele groep het resultaat (zijn reis) met betrekking tot de de vorderingen inzake de 3 ontwikkelpunten.

Voornoemde opdrachten zijn door Damyan en Brett keurig vervuld waardoor zij het SO2-diploma uitgereikt kregen.
Van harte gefeliciteerd mannen. Jaarlijkse Algemene Leden VergaderingOp dinsdag 23 april zal de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden, waarvoor alle leden zijn uitgenodigd.
Plaats van handeling: ons home
Tijdstip:20.15 uur


Let op: in verband met de JALV start de training om 19.00 uur!!!


Agenda:➢ Presentielijst: aan- en afwezigen (met kennisgeving)


1.  Opening door de voorzitter

2.  Notulen JALV 13 juni 2023 (Bijlage heeft elk lid ontvangen)

3.  Jaarverslag 2023 (Bijlage heeft elk lid ontvangen)

4.  In- en uitgaande post

5.  Financieel jaarverslag 2023 en vaststelling begroting 2024

6.  Verslag kascontrolecommissie

7.  Aanvulling, verkiezing en benoeming kascontrolecommissie

8.  Vaststelling contributie

9.  Bestuursbeleid en bestuursmededelingen

     = stand van zaken en verdere ontwikkelingen “Open Park Weert”            (OPW -Sportcomplex Boshoven)

     Korte Pauze

10.Bestuursverkiezingen:volgens rooster


Spelregelkampioenschap


Op vrijdagavond 12 april hebben we deelgenomen aan het Spelregelkampioenschap COVS District

Zuid 2 in Wilbertoord.
Ons team, bestaande uit Joep, Brett, Damyan en reserve Jan, wist een eervolle 4e plaats te behalen en scoorde 277 punten. In totaal waren er 8 deelnemende teams.
Winnaar werd het jonge team Venlo 1 met maar liefst 323 punten; 8 punten meer dan de nummer

2 Horst-Venray. Als 3e eindigde met 298 punten het team uit Helmond.

De mannen uit Venlo mogen op 29 juni in Veghel, tijdens de Nederlandse kampioenschappen, Zuid 2 gaan vertegenwoordigen. Mannen uit Venlo, vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd en veel succes gewenst op 29 juni.
De individuele winnaar van de deelnemende teams werd Gijs Rongen (Horst-Venray). Gijs, ook jij nogmaals gefeliciteerd!!!


Jammer dat een avond als deze (te) weinig ander (arbitrale) publiek trekt. Gevolg was dat er slechts

9 zogenaamde zaaldeelnemers te noteren vielen. De zaalwinnaar werd Jan Tielen (Horst-Venray).

Jan gefeliciteerd!!!

De organisatie was in handen van Scheidsrechtersvereniging Boxmeer-Cuijk e.o. met als spreekstalmeester Jo Oppers die, zoals voor hem te doen gebruikelijk, de avond op een luchtige en ontspannen manier aan elkaar praatte.

Jo, nogmaals dank voor jullie voortreffelijk gastheerschap.

Ook danken we nogmaals vanaf deze plaats

Dick Visser en Tjitte Ploegstra voor de organisatie van het spelregelkampioenschap. Ze hadden aan het einde te maken met enige technische problemen, waardoor de uitslag erg lang op zich deed wachten. En eigenlijk was dat een geluk bij een ongeluk want het gevolg hiervan was dat er volop informeel en vriendschappelijk onderling gebabbeld werd.


Al met al een leuke avond.

Het was genieten geblazen

De aankondiging van een Vlaamse Avond op vrijdag 29 maart leverde maar liefst 36 aanmeldingen op.
Op de voorafgaande donderdag hebben Mart en zijn Anny alle voorbereidingen getroffen. De aankledingen buiten én binnen mochten er zijn. Met dank aan onze Belzje leden Eric en Peter was de aankleding buiten en binnen zelfs van de Belgische vlag voorzien; over details gesproken. Dus aan de voorbereidingen kon het niet liggen.

Niet alleen de aankleding was afgestemd op Vlaanderen. Ook alle drankjes en het gehele menu waren een en al Vlaanderen. Nou ja, het woord “alle” is wat overdreven. Vele soorten biertjes en wijntjes, een lekker tomatensoepje, Vlaamse frieten, Luikse (dus niet Vlaamse) gehaktballen, mosselen en Luikse wafels met ijs en warme kersen vormden de gerechten.
En na afloop van het etentje hebben we nog lang kunnen genieten van de eerder genoemde Belgische biertjes, wijntjes en de gezelligheid.

Tot slot: Mart en Anny, hartelijk dank voor de organisatie van deze prachtige en verbindende avond.

Hiering happe op aswoonsdig


Op aswoensdag gaan we na de training genieten van een lekker haring, ter afsluiting van vastelaovendj 2024.
Het mag duidelijk zijn dat er op dinsdag dus niet getraind gaat worden en dat we op woensdag de overtollige gerstnat kilo's weg gaan werken.

Vlaamse Avond


De ontspanningscommissie organiseert op vrijdagavond 29 maart een Belgisch eetavondje in onze vertrouwde omgeving.

Kantine open: 18.30 uur

Aanvang:        19.30 uur


Van wat valt er zoal te genieten?

Luikse ballen, Vlaamse frieten met mayonaise en/of pikkels en Mosselen.

Hier hoort een goed glas Trappist of ene pint van Jupiler bij. Een overheerlijk glas wijn kan natuurlijk ook. 


Ons tarief: € 15 all-in p.p.

Aanmelden vóór 12 maart(weert@covs.nl)

Peter Ekers 50 jaar lid van onze verenigingZoals reeds gememoreerd in het verslag van onze Nieuwjaarsinstuif zijn onze voorzitter Jacques en onze secretaris Wim afgereisd naar Nederweert om onze

50-jarige jubilaris enkele versierselen op te spelden en te overhandigen.

Peter heeft een indrukwekkende staat van dienst. Met dank aan onze “verenigingshistoricus” Wim wordt onderstaand een impressie getoond; dit zonder de ambitie om volledig te zijn:

 • Lid vanaf 1 juli 1973 tot en met heden.
 • Bestuurslid van 1 januari 1979 tot 2 februari 1995 (16 jaar !)
 • Vele jaren lid van de ontspanningscommissie; dit samen met Wim Geelen en Piet Stienen uit Neeritter en later met Tjeu Moonen en echtgenote Tiny. Het jaarlijkse hoogtepunt was het Kerst-kienen, waarbij Peter, Tjeu en Tiny op de bedeltour gingen om de nodige prijzen bij elkaar te sprokkelen.
  Verder organiseerde Peter als lid van de ontspanningscommissie kaartavonden (rikken, kruisjassen en jokeren), quizavonden, droppings, huifkartochten voor de kinderen van onze leden (Borkel en Schaft), een bezoek van Sinterklaas en van de Paashaas voor de kleinsten en spelregelavonden.
 • Op de jaarlijkse voetbaltoernooien van het district werd Peter regelmatig ingezet als scheidsrechter; de besten werden immers uitgenodigd.
 • Na de bestuursperiode werd Peter secretaris van het districtsbestuur van de COVS. Deze functie bekleedde hij vele jaren. Samen met onder meer Mia Triepels zette hij de COVS in ons district op de landelijke kaart.
 • Peter was een meer dan verdienstelijk KNVB-scheidsrechter die acteerde in de top van het amateurvoetbal; hij was overal een graag geziene arbiter vanwege de omgang met spelers, coaches en bestuurders.
 • Zijn hobby fotograferen heeft hij tijdens alle mogelijke activiteiten vaak ten dienste van onze vereniging gesteld.


Ten gevolge van een noodlottige val heeft Peter op vele fronten een stapje terug moeten zetten en is hij genoodzaakt alleen die dingen te doen die zijn gezondheid niet in de weg zitten.

Peter, op naar het 60 jarig lidmaatschap; en dat in goede gezondheid.


Gezellige NieuwjaarsinstuifDe COVS Weert e.o. kan terugkijken op een gezellige nieuwjaarsborrel die plaatsvond in een gemoedelijke en ongedwongen sfeer.

Het was de bedoeling om tijdens deze feestelijke bijeenkomst een tweetal leden in het zonnetje te zetten vanwege hun langdurige lidmaatschap van onze vereniging, namelijk: Jos Vaes, 40 jaar lid en Peter Ekers, maar liefst 50 jaar lid. Helaas moest Peter om gezondheidsredenen verstek laten gaan. Onze voorzitter zegde toe om hem de versierselen die aan zijn jubileum verbonden zijn thuis te gaan overhandigen.
Jos en zijn vrouw Maria waren aanwezig en werden namens de COVS Weert door de voorzitter letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Wim Geelen decoreerde Jos namens de Vereniging COVS Nederland (VCN).
Voorzitter Jacques memoreerde tijdens zijn toespraak dat Jos een goede en gewaardeerde scheidsrechter is geweest die diverse jaren op het niveau groep 2 heeft gefloten en die een promotie naar groep 1 net mis liep omdat hij de conditie- en spelregeltoets miste vanwege zijn drukke baan als internationaal vrachtwagenchauffeur. Ook na zijn KNVB-periode bleef Jos het scheidsrechtersvak trouw en wel bij zijn “cluppie” SV Leveroy.


Net toen iedereen dacht dat de huldigingen achter de rug waren toverde voorzitter Jacques nog een verrassing uit de hoge hoed. Martje en Annie Ramaekers werden naar voren geroepen. Wat bleek? De Vereniging COVS Nederland (VCN) had een gouden speld en een bijbehorend certificaat in petto voor Mart; dit als waardering voor het gegeven dat hij 20 jaar penningmeester en bijna 25 jaar bestuurslid is van onze mooie vereniging. Deze versierselen werden,namens de VCN door voorzitter Jacques opgespeld en overhandigd.


Na de voornoemde plichtplegingen werd het nieuwe jaar nog lang op een gezellige wijze ingeluid onder het genot van een drankje en de nodige snacks, geserveerd door de “snackmeesters” Rob en Tomy.De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te lopen, maar een bijna onmogelijk doelpunt van Peter Maters, rechtstreeks uit een hoekschop, zorgde kort voor tijd voor vreugde aan Weerter zijde. Het resultaat was een 2-1 overwinning.


De sfeer zat er goed in en we begonnen gemotiveerd aan de tweede ronde van het toernooi tegen Helmond. Weert kwam op voorsprong en had kansen om deze voorsprong te vergroten. Damyan Duindam slaagde er echter niet in om een dieptebal van Peter Maters te benutten, ondanks een vrije doorgang naar de keeper. Vince Coumans ontving verrassend een gele kaart toen hij toch echt op reguliere wijze een veelbelovende aanval probeerde te stoppen. Met een man minder kwam Helmond op gelijke hoogte. De frustratie leidde tot een gele kaart voor Brandon Coumans. Door het numerieke voordeel wist Helmond de Weertenaren zich benauwd te laten voelen, maar Rob Hobus wierp zich als een waar schild voor de bal. De wedstrijd eindigde hierdoor in een 1-1 gelijkspel.


Hoewel dit teleurstellend was, veranderde dit snel in motivatie, wetende dat Venlo in de volgende ronde wachtte. Er werd zelfs gesproken over de mogelijkheid van een finale. Weert begon sterk aan de wedstrijd, waarbij Brandon Coumans tweemaal doel trof voordat Venlo de aansluitingstreffer maakte. Het gevoel van "het zal toch niet" ontstond en Rob Hobus, die een uitstekendtoernooi heeft gekeept, kreeg even een black-out. Na een mislukte vrije trap van Rob belandde de bal in de voeten van een Venlo-aanvaller, die de gelijkmaker scoorde. Met nog slechts 30 seconden te spelen leidde Vince Coumans een aanval in. Damyan Duindam kaatste de bal richting Peter Maters, die de bal in de lange hoek legde, waarmee Venlo werd verslagen. De eindstand was een 3-2 overwinning.

Mart Raemakers en Jacques Dings kwamen enkele seconden na het laatste fluitsignaal de sporthal binnen en belandden in een uiterst euforische kleedkamer.


In de vierde ronde werd Weert met een 4-1 nederlaag overtroeft door Tilburg. Tilburg gaf weinig ruimte weg en combineerde snel. Deze wedstrijd moet snel worden vergeten. Dit betekende echter wel dat Venlo punten moest laten liggen om nog kampioen te kunnen worden. Het hele team, samen met Jacques en Mart, keek gespannen naar de wedstrijd van Venlo tegen Brabant-Zuidoost. Het team Weert transformeerde, zittend op de tribune, in een team van coaches aan de zijde van Brabant-Zuidoost. Het bleef lang 0-0 en dus spannend, maar twee minuten voor het einde scoorde Venlo de 1-0, waardoor vor Weert de tweede plaats het hoogst haalbare werd.


De laatste wedstrijd tegen Mijnstreek-Heerlen werd overtuigend met 4-1 gewonnen, waarbij Damyan tweemaal scoorde. Weert kreeg het aan de stok met nummer 18 en de doelman van Mijnstreek-Heerlen. Er werd over en weer een en ander geroepen, waarbij beide teams hun kant van het verhaal kenbaar maakten. Het verdient een compliment en een vermelding dat nummer 18 zich verstandigerwijs terugtrok; vermoedelijk om zichzelf in bescherming te nemen; hij had dit toernooi al eens een rode kaart getoond gekregen. Ondanks dat er niets meer op het spel stond, moet worden gezegd dat Weert tijdens deze wedstrijd 100% inzet toonde. 


Met dank aan de toernooiorganisatie en een felicitatie richting Venlo en Helmond (winnaar FairPlay) tref je onderstaand de einduitslag van het toernooi aan:


1  Venlo
2  Weert
3  Brabant Zuidoost
4  Tilburg
5  Helmond (winnaar van de FairPlay)
6  Mijnstreek/ Heerlen

Verslag COVS Zuid zaalvoetbaltoernooi


De eerste wedstrijd tegen Brabant Zuidoost werd nipt gewonnen.Brandon Coumans speelde het elftal zoek na een solo dribbel vanaf hetmiddenveld. Kort nadat de sterspeler van Brabant Zuidoost inviel,scoorde hij snel vanuit een afstandsschot. 

Deelnemende teams zijn:


Poule A: Brabant Zuid-Oost, Tilburg, Helmond en Horst-Venray

Poule B: Venlo, Weert, Mijnstreek-Heerlen en Zeeuws-Vlaanderen

Uitnodiging Nieuwjaarsinstuif


Het jaar 2023 is bijna geschiedenis.

We gaan onze blik richten op 2024, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Daarom willen we samen toasten op dit nieuwe jaar en elkaar het allerbeste toewensen.

Het bestuur nodigt de leden met partner uit om de Nieuwjaarsinstuif te bezoeken; deze wordt gehouden op vrijdagavond 5 januari 2024 in onze kantine.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal een tweetal leden in het zonnetje worden gezet vanwege hun langdurige lidmaatschap van onze vereniging.


40 jaar lid: Jos Vaes

50 jaar lid: Peter Ekers


Vanaf 18.30 uur inloop met koffie/thee en vlaai; aanvang: 19.30 uur.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst, de jubilarissen verdienen het.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.


Wat doet de Commissie Integriteit en Gedrag?


  De COVS Nederland heeft een Commissie Integriteit en Gedrag

  opgericht. Graag vertellen zij wat ze kunnen betekenen.


Waarom een Commissie Integriteit en Gedrag?

De bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht.

Zo moet je in sommige gemeenten als sportvereniging (en daarmee als scheidsrechtersvereniging) een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Deze trend zet zich de komende tijd voort. Omdat veel scheidsrechtersverenigingen relatief klein zijn en wellicht niet (op korte termijn) een vertrouwens- contactpersoon kunnen aanstellen, heeft de COVS Nederland een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht.


Zij kunnen besturen en scheidsrechters ondersteunen

Wanneer je als bestuur óf als lid van een scheidsrechtersvereniging meent dat er (mogelijk) sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kunnen zij je ondersteunen.


Hoe doen ze dat?

Ze stellen je op je gemak, luisteren naar je verhaal, informeren je over onze rol en over procedures en reglementen en natuurlijk bespreken ze welke mogelijke stappen je dan kunt zetten.


Wanneer kunnen zij iets betekenen?

Het doel van hun commissie is om integriteitsschendingen laagdrempelig bespreekbaar te maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

- fysiek ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

- discriminerende taal.

- misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale media.

- ongewenst lekken van informatie waardoor personen beschadigd worden.

- misbruik van financiële data of persoonsgegevens.

- morele druk op of chantage van de scheidsrechter.


Wie zijn zij?

Hun commissie bestaat uit vier vertrouwenscontactpersonen: Pol Hinke, René Kiebert, Stan Verhaag en

Ben Wirken. Gezamenlijk hebben ze de Training Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. De COVS heeft deze training gefinancierd.


Hoe kun je hen bereiken?

Je kunt hen mailen: cig@covs.nl Je mag je bericht specifiek aan één van hen richten, maar dat hoeft niet.

Je krijgt altijd binnen 24 uur een reactie.


Hoe leggen zij verantwoording af?

Als Commissie Integriteit en Gedrag leggen ze verantwoording af aan de ALV van de COVS.

(In de ALV is de portefeuillehouder sociale veiligheid van het landelijke COVS-bestuur hun contactpersoon). Ze benoemen dan om privacyredenen geen individuele casussen. Wel delen ze algemene informatie, zoals het aantal klachten, bijeenkomsten, onderzoeken, type klachten en het aantal adviezen.


Uiteraard is en blijft de optie bestaan om het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF in te schakelen (centrumveiligesport.nl). Ook blijft het een optie om als scheidsrechtersvereniging een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.


    Griekse avond mag een succes worden genoemd

Op vrijdagavond,17 november, was het dan zo ver, onze culinaire avond. Maar liefst 34 deelnemers hebben de weg naar ons home gevonden om te genieten van een Grieks buffet.
De beide organisatoren, Mart en Tomy, hebben vooraf niets teveel gezegd. Alles was puik georganiseerd.

Uiteraard werd er voor de liefhebbers geopend met een lekker glaasje Ouzo.
                                                  Vervolgens konden we genieten van een lekker soepje,                                                        een uitstekend buffet met de diverse salades en                                                                  (uiteraard) tzatziki en als nagerecht diverse soorten ijs                                                        met slagroom.


                                                  Alles was keurig verzorgd.

                                                  Dus een welgemeend compliment voor de organisatoren                                                      én Anny van Mart niet te vergeten voor de prachtige                                                            aankleding, is zeker op zijn plaats.

                                                  Tijdens de diverse gangen nam onze voorzitter het woord                                                    en prees hierbij telkenmale en veelvuldig de                                                                        saamhorigheid binnen onze vereniging. Maar niet alleen                                                      dat, hij deelde de aanwezigen ook mede dat het bestuur,                                                      vanwege een financiële meevaller, besloten had dat de                                                        aanvankelijk voorziene eigen bijdrage voor deze avond                                                        achterwege kon blijven.

                                                  Bestuur en organisatie kunnen terugkijken op een                                                                geslaagd evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.


Op 5 december geen training

Om iedereen in huiselijke kring Sinterklaas te laten vieren is besloten om op dinsdag 5 december niet te trainen.
We wensen iedereen een fijne Sinterklaas.

Culinaire Avond op 17 november


Beste leden,


De ontspanningscommissie wil voor haar leden en partners op 17 november a.s. een culinaire avond gaan organiseren. Dit hebben zij in het verleden ook met regelmaat en zeer succesvol gedaan.

Echter dit jaar willen zij er een thema aan koppelen.

Een thema met als onderwerp een buitenlandse keuken met dranken en spijzen.

De ontspanningscommissie laat het aan de leden over welk land de voorkeur heeft.

Er kan gekozen worden uit Hollandse pot, de Mexicaanse, Spaanse, Italiaanse, Griekse of Vlaamse keuken.

Geef jouw voorkeurdoor middels weert@covs.nl

De koks Mart en Tomy zullen jullie ongetwijfeld weer doen verrassen.

De eigen bijdrage zal neerkomen op € 10 per persoon, inclusief consumpties.

Dus geef z.s.m. even door naar welke keuken jouw voorkeur uitgaat.


Eindse Boys winnaar Fair Play Cup

Het seizoen 2022-2023 zit er al een tijdje op en alle teams zijn al weer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Op de achtergrond is er tijdens het voorbije seizoen ook gestreden om een mooie prijs, namelijk de COVS Weert e.o. Fair Play Cup.


De winnaar van deze Fair Play Cup 2022-2023 is Eindse Boys geworden.


Hoe is dit bepaald?

Per wedstrijd worden er strafpunten gescoord. Elke gele kaart levert één strafpunt op. Een directe rode kaart levert drie strafpunten op. Twee gele kaarten voor dezelfde speler in één wedstrijd betekent 2 strafpunten. Logischerwijs worden er geen strafpunten toegekend wanneer in een wedstrijd geen kaart wordt getoond.

De praktijk laat zien dat er op een hoger niveau door de scheidsrechters meer kaarten worden uitgedeeld. Daarom is er een weging toegepast om de score te bepalen. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal gespeelde wedstrijden

(er zijn klassen met 12, 13 en 14 teams). Alleen de wedstrijden in de competitie zijn meegenomen; beker- en nacompetitie tellen niet mee.

 

Namens de COVS Weert e.o. feliciteren wij Eindse Boys met het behalen van deze prijs.


De Fair Play Cup werd tijdens het toernooi om de gemeentebeker van Nederweert op vrijdagavond 25 augustus op de accommodatie van RKSVO uitgereikt.

 

Wij wensen alle teams succes met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Ook dan staat de Fair Play Cup weer op het spel.


Culinair Banket op 9 september

Het bestuur nodigt alle leden en hun eventuele partner uit voor een
CULINAIR BANKET op zaterdag 9 september a.s. in onze accommodatie.


Aanvang:19.00 uur (de accommodatie is vanaf 18.30 uur geopend).


Kosten: slechts15 euro per persoon, inclusiefdrank.

Je mag op de avond zelf betalen, maar het zeker zo handig om vooraf te betalen via onze bankrekening (NL86 RABO 0144290081 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Weert e.o. o.v.v. feestje 9-9-2023).


Aanmelden:
Graag vóór 4 september aanmelden via weert@covs.nl zodat onze gerenommeerde chef-koks Tomy en Mart weten hoeveel ze moeten inslaan om ons te verrassen met hun culinaire lekkernijen.


Mart en Tomyverwachten veel smulpapen en lekkerbekken, dusmeld je aan.
Terug naar Homepage - Overzicht laatste nieuws


Hervatting trainingen


Na ieders welverdiende vakantie gaan de trainingen weer hervat worden op dinsdag 8 augustus aanstaande.


Een aantal leden gaat dat doen met de wetenschap de volgende competitie een groep hoger te fluiten:


Peter Maters (groep G)

Joep Gommans (Groep A jeugd)

Brett van Ool (Groep F)

Damyan Duindam (Groep F)

Loek Kuppens (Groep E)


Mannen, gefeliciteerd met deze promoties.


Verder verdient het aanbeveling om te noteren in je agenda:


Op zaterdagavond 9 september a.s. houden we een culinair treffen voor onze leden met (of zonder) partner in onze accommodatie.

Onze chef-koks Tomy en Mart hebben zich verdiept in de culinaire wetenschappen en zullen ons gaan verwennen met allerlei lekkere liflafjes.

Vanaf 18.30 uur inloop; we zitten aan om 19.00 uur.

Bijdrage all-in (inclusief dranken): € 15,- p.p.

Medio augustus- volgt nog een officiële uitnodiging met mogelijkheid tot opgave.Terug naar Homepage - Overzicht laatste nieuws